dinsdag 13 mei 2014

Hoe gaat het met de kas?

Ik heb in de kas, in de moestuin en in de achtertuin een grondonderzoek gedaan. De grondsoort is veen met in de achtertuin het meeste zand, daarna de moestuin en daarna de kas (vrijwel geen zand). In de moestuin en achtertuin is veel bodemleven te zien, in de kas zowat niets. De hoeveelheid organische stof is overal te weinig. In de kas is de hoeveelheid voeding in de bodem het kleinst. De grond is daar ook het zuurst. Ik besluit dat de kas een grote lading biologische mest kan gebruiken en gelukkig heeft Sjaak van Boerderij Achtervennen nog een bergje voor me liggen. Ik haal het op met de fiets en mijn kar.

ik rijd drie dagen met de fiets heen en weer. elke dag een paar uurtjes. dan blijft het leuk :)
Zodra ik de mest in de kas kieper ruikt het er naar 'kas'. Net alsof er leven in de kas is teruggekomen. Ik heb geleerd dat je kalk en mest niet gelijktijdig op het land kunt brengen. Dan werken ze elkaar tegen. Dus laat ik de kalk maar even zitten. Ik vind de mest op dit moment belangrijker, omdat het ook het bodemleven een impuls kan geven.

 de kas is zo groot dat mijn enorme mestberg een paar luttele brokjes lijken

De grond van de kas is heel droog, er is dus geen bodemleven en ook vrijwel geen onkruid. Het enige dat er heel goed groeit is Nieuw Zeelandse spinazie. Ik heb nog geen beregening-systeem dus begiet ik wanneer ik er ben de hele kas met mijn groene gietertje.
ik spit de mest onder de grond en verdeel het grote vak in drie. in het midden plant ik 5 soorten courgette9 mei, de courgettes groeien goed en de druif is ook een flink stuk gegroeid
als test om te kijken of en hoe dingen groeien heb ik in maart deze ramanas gezaaid. terwijl in de moestuin alles wat ik zaai wordt opgegeten door de slakken, heb ik in de kas helemaal geen last van slakken of andere vraatzuchtige beesten.Geen opmerkingen:

Een reactie posten